Yaşadığımız Gezegen Dünya’nın Özellikleri

Dünya… Yer, Yerküre, Yuvamız… Güneş’e en yakın üçüncü gezegen…Bilinen veriler çerçevesinde insan ırkının nefes alabileceği serbest oksijen içeren bir atmosfere sahip tek gezegen. Carl Sagan’ın Voyager 1 sondası tarafından rekor uzaklıktan çekilen “Soluk Mavi Nokta” fotoğrafını yorumlarken dediği gibi: Sevdiğiniz herkesin, tüm tanıdıklarınız, adını duyduklarınızın, her avcının, her yağmacının, her kahramanın, her kralın, her köylünün, her azizin, her günahkârın, gelmiş geçmiş tüm insanların hayatlarını üzerinde geçirdiği yer. Peki Dünya tam olarak nasıl hepimizin bildiği ve sevdiği bereketli, hayat veren bir yer oldu? Dünya Gezegeninin tüm özelliklerini detayları ile inceleyelim.

Dünya Gezegeninin Özellikleri

Dünya yüzeyinin çoğu okyanuslarının altında kalsa da, kalan “kuru” yüzey oldukça dikkat çekicidir. İster su altında isterse de deniz seviyesinin üstünde olsun, Dünya’nın yüzeyi bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişir. Su altındaki yüzey, dağlık özelliklerin yanı sıra, deniz altı volkanları, okyanus hendekleri, denizaltı kanyonları, okyanus platolarına sahiptir. Yüzeyin kalan kısımları dağlar, çöller, ovalar, platolar ve diğer yeryüzü şekilleriyle kaplıdır.

Dünyayı Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegen ve uydularla karşılaştırılınca, yüzeyi, çarpma kraterleri bulunmadığından dolayı öne çıkıyor. Bu, Dünya’ya gök cisimleri çarpmadığı anlamına gelmez. Yalnız bu çarpma etkilerinin yüzeydeki kanıtları bazı sebeplerden silinmiştir. Bundan sorumlu birçok jeolojik durum olmasına rağmen, en önemlisi ayrışma ve erozyondur.

Dünya Yüzeyi
Dünya Yüzeyi

Ayrışma, yüzey yapılarının atmosfer tarafından daha küçük parçalara bölünmesidir. Ayrıca, iki tür ayrışma vardır: kimyasal ve fiziksel. Kimyasal ayrışmanın bir örneği asit yağmurudur. Fiziksel ayrışmanın bir örneği, akan sularda görülen nehir yataklarındaki aşınmalardır. Diğer bir durum olan erozyon ise yıpranmış yüzey parçacıkların su, buz, rüzgar ya da yerçekimi ile hareketidir.

İki jeolojik mekanizma, Dünya yüzeyini şekillendirmeye yardımcı oldu. Birincisi volkanik aktivite. Bu işlem, kabuktaki bir yırtılma yoluyla magmanın Dünya’nın içinden dışarıya salınması ile oluşur. Volkanik aktivite ayrıca Dünya kabuğunun yeniden yüzeylenmesini ve ada oluşumlarına da sebep olur. İkinci mekanizma ise tektonik plakaların sıkıştırılmasıyla dağların oluşumudur.

Oksijen, Dünya kabuğundaki kayalarda en bol bulunan element olup, tüm kayaların ağırlığının %46,6’sını oluşturur. Diğer elementler şu şekildedir. %27,7 Silikon, %8,1 Alüminyum, %5,1 Demir, %3,6 Kalsiyum, %2,8 Sodyum, %2,1 Magnezyum. Eser miktarda da Nikel, Kükürt, Mangan ve Fosfor vardır.

Boyutları ve Kütlesi

Dünya, güneş sistemindeki gezegenlerin beşinci büyüğüdür. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi dört gaz devinden daha küçük ama diğer üç kayalık gezegen olan Merkür, Mars ve Venüs’ten daha büyüktür.

Dünya’nın ekvatorunda yaklaşık 6378,1 km, kutup bölgelerinde ise 6356,8 km yarıçapı vardır. Ortalama yarıçapı da 6371 km’dir. Dünya’nın kütlesi 5.97×1024 kg’dır ve Güneş Sistemi’ndeki en büyük 5. Gezegendir. Ayrıca 510.072.000 km²’lik yüzey alanına sahiptir ve Bu yüzey alanının %29.2’sini karalar, %70.8’ini de sular oluşturur. Hacim olarak da 1.08321×1012 km³’tür. Ortalama 5.514 g/cm³ yoğunluğa sahip olan Dünya, Güneş Sistemindeki en yoğun gezegendir.

Okyanuslar

Dünya yüzeyindeki suyun bolluğu, “Mavi Gezegeni” Güneş Sistemindeki diğer gezegenlerden ayıran benzersiz bir özelliktir. Dünya’nın hidrosferi temelde okyanuslardan oluşur, ancak teknik olarak iç denizler, göller, nehirler ve 2.000 m derinliğe kadar yer altı suları dahil tüm su yüzeylerini içerir. Suyun yaklaşık% 97.5’i salindir. Kalan% 2.5 ise temiz sudur. Çoğu tatlı su, (yaklaşık% 68.7 kadar) buz kapaklarında ve buzullarda buz olarak bulunur.

Dünya’nın atmosferi gibi, sıvı suyun varlığı da yaşam için çok önemlidir. Aslında, yaşamın 3.8 milyar yıl önce okyanuslarda geliştiğine, daha sonra karaya çıkıp hayatta kalma yeteneğinin geliştirildiğine inanılmaktadır.

Okyanusların varlığı iki teoriye bağlanır. Bunlardan ilki, Dünya oluşumu sırasında Dünya’da çok miktarda su buharının tutulduğu varsayımıdır. Zamanla, gezegenin jeolojik mekanizmaları, özellikle de volkanik aktivitesi, bu su buharını atmosfere saldı. Atmosferin içine girdiğinde, bu su buharı yoğunlaşarak gezegenin yüzeyine sıvı su olarak düşmüştür. İkinci teori, Dünya’ya vuran kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığı teorisidir. Kuyruklu yıldızların Dünya’ya çarpmasıyla beraber, kuyruklu yıldızlar, gezegene önemli miktarda su buzu bırakmıştır.

Okyanuslar

İç Yapısı

Dünyanın iç dünyası, diğer karasal gezegenlerinki gibi, metalik bir çekirdek ile kaya ve silikat malzemelerden oluşan manto arasında farklılaşmıştır. Bununla birlikte, diğer karasal gezegenlerin aksine, katı bir bir iç çekirdeğe ve sıvı bir dış çekirdeğe sahiptir.

Çekirdek

Bu iç çekirdek 1.220 km’lik tahmini bir yarıçapa sahipken, dış çekirdek yaklaşık 3.400 km’lik bir yarıçapa sahiptir. Bazı bilim adamları çekirdeğin metal halindeki nikel ve demirden oluştuğunu düşünmektedir. Çekirdek gezegenin manyetik alanından sorumludur ve güneşten gelen zararlı yüklü parçacıkları saptırmaya yardımcı olur.

Manto

Çekirdekten dışarı doğru uzanan manto ve kabuktur. Dünyanın mantosu 2.890 km derinliğe kadar uzanıyor ve onu en kalın tabakası haline getiriyor. Bu katman, üstteki kabuğa göre demir ve magnezyum yönünden zengin silikat kayalarından oluşur. Katı olmasına rağmen, manto içindeki yüksek sıcaklıklar silikat malzemenin çok uzun zaman dilimlerinde akabileceği kadar yumuşak hale getirmiştir.

Kabuk

Manto üzerinde, Dünya’nın iki tür kabuğu vardır. Kıtaların kuru toprakları çoğunlukla granit ve diğer hafif silikat minerallerinden oluşurken, okyanus tabanları çoğunlukla bazalt adı verilen koyu, yoğun bir volkanik kayadan oluşur. Kıtasal kabuk, bazı bölgelerde daha ince veya daha kalın olmasına rağmen, yaklaşık 40 km, Okyanus kabuğu ise yaklaşık 8 km kalınlığındadır.

Diğer karasal gezegenlere kıyasla Dünya’nın bir diğer ayırt edici özelliği, kabuğunun sert plakalara bölünmesidir. Ayrıca, bu plakalar sürekli hareket halindedir. Plakaların birdenbire harekete geçerek üst üste binmesi ya da birbirlerinden uzaklaşması sonucunda yer kabuğunun şiddetle ileri geri sarsılmalar olur ve bu durum deprem olarak adlandırılır.

Dünya’nın iç yapısı
Dünya’nın iç yapısı (Kaynak: Science4fun.info) Crust:Kabuk / Mantle:Manto / Outer Core:Dış Çekirdek / İnner Core: İç Çekirdek

Atmosferi

Dünyanın atmosferi kabaca %78 azot ve %21 oksijendir. Eser miktarda su, argon, karbondioksit ve diğer gazlar bulunur. Atmosfer Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle kutuplarda ince (alçak), ekvatorda geniştir. Ek olarak, atmosferin ozon tabakası olarak bilinen oksijen bakımından zengin bölümü, zararlı güneş ışınlarını emerek gezegenin yüzeyini korur.

Dünyanın atmosferi beş ana katmandan oluşur. Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer ve Ekzosfer.

Troposfer

Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun olduğu katmandır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16–17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9–10 km’dir. Katman kalınlığının ekvatorda ve kutuplarda farklılık göstermesinin nedeni, ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi, kutuplarda ise havanın soğuyarak çökmesidir. Troposfer atmosferin en önemli katmanıdır diyebiliriz çünkü gazların %75′i, su buharının ise tamamı bu katmanda bulunur.

Stratosfer

Troposferden itibaren 50 km yüksekliğe kadar uzanır. Rüzgarlar bu katmanda görülür. Sıcaklık değişimi olmayan yer 11–25 km arasıdır. Stratosferin sıcaklığı -55 °C ile -3 °C derece arasında değişir.

Mezosfer

Stratosferden itibaren 80 km. yüksekliğe kadar uzanır. Küçük boyutlu gök taşları bu katmanda sürtünmenin etkisiyle buharlaşarak kaybolur. Ozonosfer ve Kemosfer olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

Ozonosfer: Bu tabakada ozon gazları bulunur. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, ozon gazları tarafından tutulur.

Kemosfer: Zararlı ışınların tutulması az miktarda burada da görülür. Ayrıca gazların iyonlara ayrılmaya başladığı yerdir.

Termosfer

Mezosferden itibaren 640 km yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığı güneşin etkisine göre 200 ile 1600 °C’dir.

Ekzosfer

Atmosferin en üst katıdır. Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar. Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yer çekimi çok düşüktür.

Atmosfer Tabakaları
Atmosferin Tabakaları

Sıcaklığı

Dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklık birkaç faktöre bağlıdır. Bunlar arasında günün saati, yılın saati ve sıcaklık ölçümlerinin alındığı yerler bulunur. Dünya’nın yaklaşık 24 saat süren bir dönüş hareketi yaşadığı düşünülürse sıcaklıklar gün içerisinde artar ve akşamları düşer.

Dünya’nın eğimli bir ekseni olduğu göz önüne alındığında, Dünya’nın Kuzey ve Güney Yarımküreleri sırasıyla yaz ve kış mevsimlerinde Güneş’e doğru ya da tam tersi yönde eğilir. Ve Dünya’nın ekvatoral bölgelerinin Güneş’e daha yakın olduğu ve dünyanın bazı bölgelerinde daha fazla güneş ışığı ve daha az bulut örtüsü yaşandığı göz önüne alındığında, sıcaklıklar gezegen genelinde geniş bir aralıkta değişir.

Dünyadaki ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 14°C’dir. Ama yukarıda belirttiğimiz gibi, bu değişmektedir. Örneğin, Dünya’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, İran’ın Lut Çölü’nde alınmış olan 70.7 °C’dir. Ancak her zaman en yüksek sıcaklık burada bulunmaz. Farklı senelerde başka bölgelerde Lut Çölü’nden daha yüksek sıcaklıklar görülebilir.

Bu arada, Dünya’da kaydedilen en düşük sıcaklık, Antarktika Platosu’ndaki Sovyet Vostok İstasyonu’nda ölçüldü. sıcaklıklar 21 Temmuz 1983’te -89.2 °C’ye kadar ulaşmıştır.

Manyetik Alanı

Dünya güçlü bir manyetik alana sahiptir. Dünya’nın manyetik alanı, Dünya’yı Güneş rüzgarlarından, ve bu rüzgarlardan gelen yüklü parçacıklardan korur ve bu sayede bu tarz zararlı parçacıklar ozon tabakasını içinde bulunduran üst atmosfere zarar veremez.

Dünya’nın manyetik alanı, Güneş rüzgarlarını saptırmakla kalmaz, aynı zamanda kozmik ışınları, Güneş sisteminin dışından gelen yüksek enerjili yüklü parçacıkları da saptırır.

Bilim adamları, Dünya’nın manyetik alanının, Dünya’nın iç yapısındaki sıvı dış çekirdekte akan elektrik akımları tarafından üretildiğini düşünüyor. Sıvı metal olmasına rağmen, konveksiyon adı verilen bir işlem boyunca hareket eder. Çekirdekteki metal hareketleri akımları ve manyetik alanı ayarlar. Ayrıca Dünya’nın manyetik alanı ve Dünya’nın üst atmosferinin etkileşimi auroralara(En bilinen ismi ile kutup ışıkları) neden olur.

Eksenel Eğimi

Dünya’nın eksenel eğimi yaklaşık 23,45°’dir. Yani, Dünya’nın kendi etrafında döndüğü eksen, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü düzleme göre hafifçe eğilir.

Bu eğimin etkisi, Dünya’nın yörüngesindeki konumu ile birlikte, belirli zamanlarda kuzey yarım kürenin aldığı güneş ışığı miktarının güney yarım küreninkinden daha fazla olduğu anlamına gelir. Belirli zamanlarda da bu durumun tam tersi oluşur. Yoğunluktaki bu değişiklik yaz aylarında daha sıcak, kış aylarında ise daha soğuk olan sıcaklıkları oluşturur.

Temel olarak, Kuzey Kutbu Güneş’i işaret ettiğinde kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanır. Yaz boyunca gün daha uzun sürer ve Güneş gökyüzünde daha yükseğe çıkar; kışlar ise genellikle daha serin olur, günler kısalır ve güneş gökyüzünde daha alçak görünür.

Eksen eğimi nedeniyle Kuzey Kutup Dairesi’nde 23 Eylül ile 21 Mart arasında Güneş’in hiç doğmadığı 6 aylık bir kış kutup gecesi, yılın geri kalan bölümünde ise, hiç batmadığı kutup gündüzü yaşanır. Bu durum Güney Kutıp Dairesi’nde tam tersidir.

Oluşumu ve Evrimi

Bilim adamları Dünya’nın yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl önce oluştuğunu düşünüyor. Birçok bilim insanı Dünya’nın ve Güneş Sisteminin geri kalanını, güneş bulutsusu olarak bilinen devasa, dönen bir gaz ve toz bulutundan oluştuğunu düşünüyor. Bulutsu kendi yerçekimi sayesinde çöktü, daha hızlı büküldü ve bir disk şeklinde düzleşti. Materyellerin çoğu Güneş’i oluşturmak için merkeze doğru çekildi.

Diskin içindeki diğer parçacıklar uzun yıllar boyunca çarpışarak Dünya dahil olmak üzere daha büyük gök cisimlerini oluşturmak için birbirine yapıştı. Bilim adamları, Dünya’nın susuz bir kaya kütlesi olarak oluştuğunu düşünüyor.

Kayalardaki radyoaktif maddeler ve Dünya’nın derinliklerinde artan basınç, gezegenin içini eritecek kadar ısı üretti ve bazı kimyasalların yüzeye çıkmasına ve su oluşturmasına neden olurken diğerler kimyasal maddeler atmosferdeki gazlar haline geldi. Son kanıtlar, Dünya kabuğunun ve okyanuslarının gezegenin şekillenmesinden yaklaşık 200 milyon yıl sonra oluşmuş olduğunu göstermektedir. Yüzey sürekli olarak yüz milyonlarca yıl boyunca kendini yeniden şekillendirdiğinden, kıtalar oluştu ve dağıldı. İlk yaşam belirtilerinin 4 milyar yıl önce, Arkeyan Dönemde  ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Yörüngesi

Dünya Güneş’ten uzaklığı ortalama 149.598.262 km’dir. Bu uzaklık göz önünde bulundurulduğunda Güneş ışığının Dünya’ya ulaşma süresi yaklaşık 8 dakika 20 saniyedir.

Güneşe en yakın olduğu konumdaki uzaklığı(Bu duruma Perihelion yada Periapsis denir) ise 147.098.291 km’dir ve 3 Ocak tarihine denk gelir.

Güneşe en uzak olduğu konumdaki uzaklığı da(Bu duruma Afelion yada apoapsis denir) 152.098.233 km’dir ve 4 Temmuz tarihine denk gelir.

Dünya’nın kendi etrafındaki dönme süresi, tam olarak 23 saat 56 dakika ve 4 saniyedir.

Ayrıca Dünya, Güneş çevresinde bir turunu ortalama 29.8 km/s’’lik yörünge hızıyla 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 9 saniye’de tamamlamaktadır.

Dünya Yörüngesi
Dünya Yörüngesi

Uyduları

Dünya’nın tek bir yörüngeli doğal uydusu vardır. Ay.

Ay

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya’nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Ay’ın çapı 3.474 km’dir. Kütlesi Dünya kütlesinden 81,3 kat daha düşüktür. Ay, Dünya’nın yörüngesinde bir turunu 27 gün 7 saatte tamamlar.

Modern çağda, Ay astronomik ve bilimsel araştırmaların yanı sıra uzay araştırmaları için odak noktası olmuştur. Aslında Ay, İnsanların Dünya dışında yürüdüğü tek gök cismidir. İlk Ay inişi 20 Temmuz 1969’da gerçekleşti ve Neil Armstrong yüzeye ayak basan ilk kişiydi. O zamandan beri, Ay’a toplam 13 astronot gitti ve yaptıkları araştırmalar Ay’ın iç yapısı ve oluşumu hakkında bilgi edinmemize yardımcı oldu.

Dünya’ya geri getirilen Ay kayalarının incelemeleri sayesinde ortaya atılan baskın teori, Ay’ın kabaca 4,5 milyar yıl önce, Mars boyutlarında bir ön-gezegen, Dünya’ya çarpmış, çarpışma tam kafa kafaya gerçekleşmediği için cisim Dünya’nın üst katmanının bir kısmını sıyırıp soyarak kendi mantosuyla beraber uzaya dağıtmıştır. Fırlatılan artık madde ise soğuyarak Ay’ı oluşturmuş olduğudur.

Dünya ve Ay kıyaslaması
Dünya ve Ay kıyaslaması

Dünya Gezegeni ile İlgili İlginç Bilgiler

  • Bir zamanlar evrenin merkezinin Dünya olduğuna inanılıyordu.
  • Dünya, mitolojik bir tanrı veya tanrıça için adlandırılmamış tek gezegendir.
  • Dünya ile Ay arasındaki yerçekimi, dünyadaki gelgitlere neden olur.
  • Dünyadaki ilk yaşam, okyanuslarda abiyogenez ya da biopoezi denilen bir süreçle gelişmiştir.
  • Yeryüzünde bulunan en yüksek nokta 8.8 km yüksekliğe ulaşan Everest Dağı’dır .
  • Yeryüzündeki en düşük noktaya Challenger Deep denir ve deniz seviyesinden 10,9 km aşağıdadır.
  • Dünya, sekiz gezegenin en dairesel yörüngelerinden birine sahiptir.

Kaynaklar: Kaynak-1  Kaynak-2  Kaynak-3  Kaynak-4  

İlginizi çekebilir:

Merkür Gezegeni 

Venüs Gezegeni

Mars Gezegeni

Jüpiter Gezegeni

Satürn Gezegeni

Uranüs Gezegeni

Neptün Gezegeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 − two =