Bilim nedir? Bilimin özellikleri nelerdir?

“Bilim” kelimesi muhtemelen birçok farklı resmi akla getiriyor: Kalın bir ders kitabı, beyaz laboratuvar önlükleri, mikroskoplar, teleskopla göğe bakan gökbilimciler, yağmur ormanlarında dolaşan doğa bilimciler, Einstein’ın kara tahtaya çizilen denklemleri, uzay mekiğinin fırlatılması vs.. Bu görüntülerin hepsi bilimin farklı bir yönünü yansıtıyor, ancak hiçbiri tam bir resim sunmuyor; çünkü bilimin birçok yönü var.

Bilim nedir?

Bilim gözlemlenen olgudan mantıksal çıkarım yöntemiyle doğrulanabilir sonuçlar elde ederek düşünme yöntemidir. Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler topluluğudur. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

Bilimin özellikleri

Bilim hem bir bilgi birikimi, hem de bir süreçtir. Bilim bazen bir ders kitabında listelenen sıkıcı tanımlamalardan ibaretmiş gibi görünebilir ancak bu hikâyenin sadece küçük bir kısmıdır. En önemlisi, doğal dünyanın gerçeklerini anlayabilmemiz için bize izin veren bir keşif sürecidir. Heyecan verici bir deneyimdir. Bilim, evrende ne olduğunu ve bugün bu şeylerin nasıl yürüdüğünü, geçmişte nasıl çalıştıklarını ve gelecekte nasıl çalışacaklarını keşfetmenin bir yoludur. Bilim adamları, daha önce kimsenin göremediği bir şeyi görme ya da çözme heyecanı ile motive olurlar.

Oldukça heyecan verici olan ve insanlığın ufkunu açan bilimin özelliklerine de şöyle bir göz atalım.

 • Bilim gözlenebilir olgulara dayanır. Hiç bir hipotez veya teori gözlem ya da deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilemez. Bilim kendiliğinden doğru sayılan, ya da tanım gereğince doğru olan önermelerle uğraşamaz.

 • Mantığa dayanır. Araştırma sonuçlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerekir. Bilim ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını ister. Birbiriyle çelişen iki önermeyi doğru kabul etmez.

 • Bilimsel bilgi, kişisel görüşlerden bağımsızdır. Gözlemlere ve deneylere dayanır.

 • Eleştiricidir, durağan değildir, süreklidir ve gelişime açıktır. Bilim, ne denli akla uygun görünürse görünsün, her sav ya da teori karşısında, hatta bu sav veya teori yerleşmiş, herkesçe kabul edilmiş olsa bile, eleştirici tutumu elden bırakmaz. Sürekli yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda başka araştırmalar doğar ve yeni bilim alanları ortaya çıkar. Gelecekteki araştırmalar için yeni sorulara yol açar. Bilim asla “bitmez”.

 • Bilimsel bilgi güvenilirdir ancak mutlak değişmez de değildir. Akıl ve deney yoluyla değiştirilip güncellenebilir.

 • Herkese açıktır, tarafsızdır ve herkes tarafından denetlenebilir. Küresel bir insan çabasıdır. Dünyanın her yerinden insanlar bilim sürecine katılır. İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. İlgilendiği konular çok çeşitlidir ve sınırsızdır. Bilimin denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

 • Sistemlidir ve varsayımlara dayanır. Varsayımların ardından yoğun bir araştırma, gözlemleme ve deneyimleme süreci gerektirir.

Bilimsel yöntemin basamakları

Bilimsel yöntemin basamakları şunlardır:

 • Bilimsel problem saptanır.

 • Problem ile ilgili veriler toplanır.

 • Verilere uygun hipotez kurulur.

 • Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur.

 • Tahminlerin doğruluğunu araştırmak için kontrollü deneyler ve gözlemler yapılır.

 • Deneyler ve gözlemler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır.

 • Hipotezin geniş geçerliliği varsa teori haline gelir.

 • Teori evrensel gerçek ise kanun haline gelir.

Bilimsel araştırma nedir?

Bilimsel araştırma, insanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştire bilmek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir. Bilimsel araştırma birçok yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler çeşitli veri toplama, veri çözümleme ve veri değerlendirme sistemlerine dayanmaktadır. Araştırmalardan sonra uygulama aşamasına geçilir.

DNA modeli

Bilim uygulamaları nelerdir?

İnsanoğlu bilim adına çok şeyler yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. Çevremizdeki her şey bir bilim araştırmasının ürünü. Şimdi de bilim uygulama örneklerinden bahsedelim. İnsanoğlunun bilim adına başardıklarının kısa bir özeti:

 • Bakterilerden kaktüslere, büyük mavi balinalara, elektron mikroskobundan küresel ekolojiye kadar milyonlarca organizma türünün DNA’larını, hücrelerini, dokularını, organlarını ve atıklarını inceledik.

 • Boyut olarak kuarklardan yıldızlara, bazen de femtosaniyeden milyonlarca yıla kadar değişen parçacıkların fiziksel davranışlarını inceledik. Uzayın derinliklerine ulaştık.

 • Dünyada doğal olarak meydana gelen 90 kadar kimyasal elementi karakterize ettik.

 • Dünyanın yüzeyindeki hemen hemen her kayaya ulaştık. Daha fazla iyileşmek ve incelemek için dünyanın derinliklerine daldık.

 • Dünyanın yapısını incelemek için, hem sığ hataları algılayan hem de gezegenin çekirdeğinin davranışını inceleyen sismolojiyi kullandık.

 • Yeryüzündeki okyanusları tarama cihazları, tekneler, sondalar, denizaltılar ve uydular ile keşfettik.

 • Dünyanın atmosferini dakika bazında global ölçekte izledik ve örnekledik. Hava durumunu neredeyse kusursuz tahmin ettik.

 • Uzayda, kızıl ötesi ışınlardan X ışınlarına kadar farklı dalga boylarında radyasyon kullanan teleskoplarla tarama yaptık ve hem güneşimizi hem de güneş sistemimizin uzak gezegenlerini incelemek için problar gönderdik.

 • Ayımızın yüzeyini bizzat araştırdık ve oradan kaya örnekleri getirdik. Gezegenimizin ötesindeki madde hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok sayıda meteoriti örnekledik.

 • Haberleşme ağlarımızı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı cihazlar, GPS’ler kullanarak geliştirdik. Neredeyse Dünya’nın her yeri ile iletişim kurabilir hale geldik.

Gelecek yüzyıllarda daha fazlasını yapacağız, ancak şimdiden evren hakkındaki bilimsel anlayışımız olan teorileri inşa etmek için geniş bir bilgi dizisi hazırlamış bulunmaktayız.

Bu insanlara bugün bir seçenek bırakıyor. Bu seçenek, yukarıda açıklanan tüm gözlem ve ölçümlerden elde edilen bilgiyi gelecek nesillere aktarmak.

Bilimin kısa bir tarihi

Bilimin en eski kanıtı, ateşin keşfi, tekerleğin icadı ve yazının gelişimi gibi tarih öncesi çağlarda bulunabilir. Eski tabletler, güneş sistemi hakkında sayılar ve bilgiler içerir. Bununla birlikte, bilim zaman içinde daha da bilimsel bir hal aldı. Aşağıda bilim tarihinin kısa bir özetini verdik. Tabii ki bilimsel keşifler bunlarla sınırlı değil. Aşağıdaki tablo bir özet niteliğinde ve mümkün olduğunca kilometre taşlarına değinmeye çalışıyor.

1200’ler: Robert Grosseteste, Stanford Felsefe Ansiklopedisi’ne göre, modern bilimsel deneylerin uygun yöntemlerinin çerçevesini geliştirdi. Çalışmaları, bir araştırmanın, testlerle onaylanan ölçülebilir kanıtlara dayanması gerektiği ilkesini içeriyordu.

Leonardo da Vinci portresi

1400’ler: Leonardo da Vinci defterlerine, insan vücudunun mikro kozmik olduğuna dair kanıt arayışına başladı. Sanatçı, bilim adamı ve matematikçi, optik ve hidrodinamik hakkında da bilgi topladı.

1500’ler: Nicolaus Copernicus, heliosentrizm keşfi ile güneş sisteminin anlaşılmasını geliştirdi. Bu, Dünya’nın ve diğer gezegenlerin güneş sisteminin merkezi olan güneşin etrafında döndüğü bir modeldir.

1600’ler: Johannes Kepler, gezegensel hareket yasalarını gözlemleri ile tarifledi. Galileo Gallilei, teleskobu geliştirdi. Güneşi ve gezegenleri incelemek için kullandı. 1600’lerde ayrıca Isaac Newton’ın geliştirdiği hareket yasalarını fizik alanında devrim yarattı.

1700’ler: Benjamin Franklin yıldırımın elektriksel olduğunu keşfetti. Ayrıca meteoroloji çalışmalarına katkıda bulundu. Kimya anlayışı, bu yüzyılda, modern kimyanın babası olarak adlandırılan Antoine Lavoisier’in, kütlenin korunumu yasasını geliştirmesiyle başladı.

1800’ler:  Kilometre taşları, Alessandro Volta’nın pilin icat edilmesine yol açan elektrokimyasal serilerle ilgili keşiflerini içeriyordu. John Dalton ayrıca, tüm maddenin moleküller oluşturmak için bir araya getirilen atomlardan oluştuğunu belirten atom teorisini tanıttı. Gregor Mendel’in geliştirdiği modern genetik çalışmalarının temeli, kalıtım yasalarını açıkladı. Yüzyılın ilerleyen yıllarında Wilhelm Conrad Röntgen, X-ışınlarını keşfetti, George Ohm, Ohm yasası ise elektrik yüklerinin nasıl kullanacağını anlamak için temel oluşturdu.

1900’ler: Albert Einstein’ın görelilik kanunlarını tanımlaması evreni anlayışımızı kökten değiştirdi. Teknolojinin patlamasına neden oldu. 1952’de Jonas Salk’ın felç aşısını geliştirmesiyle tıp sonsuza dek değişti. Ertesi yıl, James D. Watson ve Francis Crick, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre, bir şeker fosfat omurgasına bağlı baz çiftleri tarafından oluşturulan çift sarmallı DNA yapısını keşfetti.

2000’ler: 21. yüzyılda insan, genomunun ilk taslağının tamamlandığını ve DNA’nın daha iyi anlaşılmasını sağladığını gördü. Bu, genetik etüdün, insan biyolojisindeki rolünün ve hastalıkların ve diğer hastalıkların bir tahmincisi olarak kullanılmasının ilerlemesini sağlamıştır.

Kaynaklar:

Kaynak-1

Kaynak-2

Kaynak-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 8 =