Tarihteki en ünlü bilim adamları

Bu yazımızda Dünyaca ünlü bilim adamlarının listesini paylaşıyoruz. Bilim tarihinde derin izler bırakmış ve isimlerini altın harflerle yazdırmış bilim adamlarını ve buluşlarını yakından tanıyalım.

Tarihteki en ünlü bilim adamları

Bilim adamları listesini hazırlarken soy isimlerine göre alfabetik sıralama yaptık. En eski tarihlerden günümüze gelinceye kadar geçen zaman içerisindeki en önemli bilim insanlarını listelemeye çalıştık. Bu bilim adamlarının isimleri şöyle:

Luis Alvares (1911-1988)

İridyum tabakası, göktaşı etkisiyle dinozorların ölümü ve atom altı parçacık keşiflerini yapmıştır.

Andre-Marie Ampere (1775 – 1836)

Elektrik akımını, bunu taşıyan iletkenleri manyetik olarak çekip itebildiğini keşfetti. Elektrik akımının mucididir. Ayrıca elektromanyetik teorinin kurucusudur.

Anaksimandros (M.Ö. 610 – M.S. 546)

Tarihte gezegenimizin uzayda özgür olduğunu ve bir şeye oturmak zorunda olmadığını ilk tanımlayan kişidir. Birçok kişi tarafından astronominin kurucusu sayılır.

Mary Anning (1799-1847)

Eski hayvanlar, fosiller ve paleontoloji dalında çalışmıştır. Bir plesiosaurun ilk tam örneğini keşfetmiş ve dinozorların diyetlerini çıkarmıştır. Bu keşfi sayesinde dünyanın ilk paleontolojisti unvanını kazanmıştır.

Arşimet (M.Ö. 287 – M.Ö. 212)

Mekanik ve hidrostatik bilimlerini kurmuştur, pi sayısını hesaplamış, üslerin yasasını tasarlamıştır. Yeni geometrik kanıtlar yaratmıştır. Çok sayıda mekanik cihaz icat etmiştir. Suyun kaldırma kuvvetini bulması bilime en çok bilinen katkısıdır. Ayrıca, pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı da Arşimet’tir.

Sisamlı Aristarkus (M.Ö. 310 – M.Ö. 230)

Dünyanın dairesel yörüngede güneşin etrafında döndüğü fikrini ilk ortaya atan kişidir. Güneşi evrenin merkezi olarak kabul etmiştir. Bu teoriyi daha sonra Kopernik, Kepler ve Newton da desteklemiştir.

Amedeo Avogadro (1776-1856)

Elementlerin tek tek atomlardan ziyade moleküller halinde var olabileceğini fark eden ilk bilim adamıdır. Avogadro yasalarının yaratıcısıdır.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

Metal detektörünün, telefon ve fotofonun mucididir.

Daniel Bernoulli (1700-1782)

Özellikle matematiği akışkan mekaniği alanına uyarlamasıyla bilinir. Uçak kanatlarının asansör etkisi oluşturduğunu açıklamış, Bernoulli Etkisi’ni keşfetmiştir. Gazlardaki parçacık hızlarını sıcaklığa bağlayan kinetik bir teori formüle etmiş ve risk teorisinde önemli keşifler yapmıştır.

Niels Bohr
Niels Bohr

Niels Bohr (1885 – 1962)

Kuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini oluşturmuştur. Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rol oynamış; ayrıca atom çekirdeğinin “sıvı damlacığı modeli”ni geliştirmiştir.

Satyendra Nath Bose (1894 – 1974)

Çalışma alanı kuantum mekaniğiydi. Bu çalışma Bose-Einstein istatiğinin temellerini ve Bose-Einstein yoğunlaşma teorisini ortaya çıkarmıştır. Bose-Einstein istatistiklerine uyan parçacık sınıfı, daha sonra Paul Dirac tarafından “bozon” adıyla adlandırılmıştır.

Robert Boyle (1627 – 1691)

Simya ve tasavvufta tıkanmış bir alandan, kimyayı ölçüme dayalı bir alana dönüştürmüştür. Elementleri, bileşikleri ve karışımları tanımlamış ve ilk gaz yasasını keşfetti – Boyle Yasası.

Tycho Brahe (1546 – 1601)

O güne kadar derlenmiş ve Mars’ın yörüngesini benzeri görülmemiş bir hassasiyetle ölçen en iyi yıldız kataloğunu hazırlamıştır. Kepler’in gezegensel hareket yasalarına ve Newton’un yerçekimi yasasına zemin hazırlamıştır.

Brahmagupta (597 – 668)

Sayı olarak sıfırı kullanan ve matematiksel özelliklerini tanımlayan ilk kişidir. İkinci dereceden denklem çözme formülünü keşfetmiştir.

Robert Bunsen (1811 – 1899)

Sezyum ve rubidyumu keşfetmiştir. Panzehiri arsenik zehirlenmesine karşı keşfetmiş ve ayrıca çinko-karbon pil ve flaşlı fotoğrafçılığı icat etmiştir. Gayzerlerin nasıl çalıştığını tanımlamıştır.

Santiago Ramón ve Cajal (1852 – 1934)

Modern sinirbiliminin kurucusudur. Nöronların birbirine bağlı hücrelerden ziyade biyokimyasal olarak farklı hücreler gibi davrandıklarını söyleyen nöron doktrinini kanıtlamıştır.

Rachel Carson (1907 – 1964)

Yayımladığı Sessiz Bahar isimli kitabı ile dünyada çevresel hareketi başlatan ve DDT adlı bir böcek ilacının zararlı olduğunu kanıtlayan çevre dostu bir bilim insanıdır.

James Chadwick (1891 – 1974)

Nötronun yapısını keşfetmiştir. Döteryumun gama ışınlarıyla parçalanmasını sağlayarak nükleer fotoelektrik etkiyi bulmuştur. Chadwick’in nötron buluşu çekirdek bölünmesinin, atom enerjisinden yararlanmanın, atom ve hidrojen bombalarının yapımının yolunu açmıştır.

Subrahmanyan Chandrasekhar (1910 – 1995)

Büyük yıldızların sonsuz yoğunluğa ulaşmak için kendi yerçekimleri altında çökebileceklerini keşfetti. Bugün bu çökmüş yıldızlara kara delikler diyoruz.

Nicolaus Copernicus (1473 – 1543)

“Göksel kürelerin devinimleri üzerine” başlığını taşıyan başyapıtında Güneş Sistemi’nin tarifini yapmış, gezegenlerin güneşin merkezde olduğu sabit yörüngeler üzerinde hareket ettiğini kabul eden günmerkezlilik yasasını savunmuştur. 1543 yılında, Kopernik’in ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan bu kitap modern astronomik ve bilimsel gelişmelerin başlangıç noktası olarak gösterilerek bilim tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir.

Francis Crick (1916 – 2004)

1953’te James D. Watson ve Maurice Wilkins ile beraber DNA molekülünün yapısını keşfetmiştir. Kariyerinin geri kalan kısmında insan bilinci üzerine çalışmalar yapmıştır.

William Crookes (1832 – 1919)

Sayısız buluşun sahibi olan Crookes, talyum elementini ve radyant maddeyi keşfetmiş, “crookes tüpü”nü ve “Crookes radyometresi”ni icat etmiş ve atom fiziğinin gelişmesine temel olan katot ışınlarıyla ilgili çalışmaların öncülüğünü yapmıştır.

Marie Curie (1867 – 1934)

Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetmiştir. Toryumun radyoaktif özelliğini bulmuş ve radyum elementini ayrıştırmıştır. Radyoloji biliminin kurucusudur. Tümörlerin radyasyonla tedavi edilmesine yönelik ilk araştırmayı gerçekleştirmiştir.

John Dalton (1766 – 1844)

Dalton’un Modern Atom Teorisi kimyanın temeli olarak kabul edilir. Gay-Lussac’ın gazların sıcaklığı, hacmi ve baskısı ile ilgili yasasını keşfetmiştir. Kısmi gaz basınçları yasasını keşfetmiştir. Renk körlüğü hastalığını tanımlamıştır. Bugün bu hastalığa “Daltonizm” denmektedir.

Charles Darwin (1809 – 1882)

Tarihin en ünlü kitaplarından biri olan, Türlerin Kökeni Üzerine ile doğal seçilim yoluyla evrim teorisi için kanıtlarını sunmuştur. Evrim teorisinin mucididir. İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.

René Descartes (1596 – 1650)

Modern filozofların babası ünvanına sahiptir. Ayrıca matematik alanında çalışmıştır. Uzaydaki bir noktayı bir numaralar seti olarak işaretleyebilmeyi ve cebirsel denklemleri iki boyutlu koordinat sisteminde geometrik şekiller olarak göstermeyi (ve tam tersini) sağlayan Kartezyen koordinat sistemi, ismini Descartes’tan alır. Cebir ve geometri arasında bir köprü olan, sonsuz küçükler hesabı ve analizi için elzem olan, analitik geometrinin de temellerini Descartes atmıştır.

Paul Dirac (1902 – 1984)

Birleştirilmiş kuantum mekaniği ve parçacık dönüşünün kaynağını açıklayan özel görelilik; anti madde kavramını keşfetmiştir. Kuantum elektrodinamiği kurmuştur.

Albert Einstein
Albert Einstein

Albert Einstein (1879 – 1955)

Einstein’ın özel ve genel görelilik teorileri, ışık, yerçekimi ve zaman anlayışımızda kayda değer bir dönüşüm sunarken, özel görelilik tarihin en ünlü denklemi olan E = mc2’yi vermiştir. Einstein fotoelektrik etkisini açıklamış ve atomların ve moleküllerin gerçekte var olduğuna dair güçlü kanıtlar sağlamıştır. Evren algılayışımızı tamamen değiştiren modern çağın en büyük bilim adamıdır.

Eratosthenes (M.Ö. 276 – M.Ö. 194)

Coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Ayrıca enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insandır. Dünyanın çevresini stadyum uzunluk birimine göre dikkate değer bir doğruluk ile hesaplamıştır.

Michael Faraday (1791 – 1867)

Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat etmiştir. Deneysel olarak, bir maddeden geçen belli miktarda elektrik akımının, o maddenin bileşenlerinde belli miktarda bir çözülüme yol açtığını göstermiştir. Bu sonuç ilk elektrik sayaçlarının üretimine olanak vermiştir.

Pierre de Fermat (1607 – 1665)

Tüm zamanların en iyi matematikçilerinden birisidir. Analitik geometri ve olasılık teorisi disiplinlerini kurmuştur.

Ronald Fisher (1890 – 1962)

Modern istatistik temellerinin kurucusu olduğu iddia edilir. İstatistik bilimi dalında yeterlilik, yardımcı istatistik, maksimum olabilirlik, varyanslar analizi, ayırıcı analiz ve Fisher bilişimi gibi birçok temel kavram ve konuları ortaya atmıştır.  Bilişim kuramını ortaya çıkaran ve bilişim ve entropi kavramlarını geliştirenlerin başında gelmektedir.

Alexander Fleming (1881 – 1955)

Yaraların ve enfeksiyonların antiseptik ajanlarla tedavi edilmesinin, hiçbir işlem yapılmadığından daha fazla ölüme neden olduğu keşfetmiştir. Penisilini keşfetmiş ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin olduğunu öngörmüştür.

Benjamin Franklin (1706 – 1790)

ABD’nin kurucusu olan Franklin, elektrik anlayışımızı şekillendirmiş, elektrik terimlerini olumlu ve olumsuz olarak tanımlamıştır. Yıldırım elektrik ilişkisini tanımlamıştır. Paratoner,  bifokal gözlükleri, Cam Armonica, Franklin sobasını icat etmiştir.

Rosalind Franklin (1920 – 1958)

DNA yapısını oluşturmak için kullanılan deneysel verilerin çoğunu sağlamıştır. DNA’nın iki biçimde var olabileceğini keşfetti. DNA, RNA, virüs, kömür ve grafitin yapılarının anlaşılmasında büyük katkılarda bulunmuştur.

Galileo Galilei
Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564 – 1642)

Modern bilimin babası Galileo, başka bir gezegenin yörüngesinde bilinen ilk uyduları ve Samanyolu’nun yıldızlardan oluştuğunu keşfetmiştir.  Nesnelerin yerçekiminden etkileşimini rasyonelleştirmiş, atalet ilkesini belirtmiş ve ilk görelilik teorisini önermiştir. Teleskobun da mucididir.

Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)

Katkıda bulunduğu alanlardan bazıları, sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi, elektrik, manyetizma, astronomi ve optiktir. “Matematikçilerin prensi” ve “antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi” olarak da anılan Gauss matematiğin yanı sıra astronomi, fizik, coğrafya gibi pek çok bilim dalına etki eden çalışmalar yapmıştır.

Willard Gibbs (1839 – 1903)

Gibbs, vektör analizini icat etmiş ve modern istatistik mekaniği ve kimyasal termodinamik bilimlerini kurmuştur.

William Harvey (1578 – 1657)

Kan dolaşımı açıklayan ilk kişidir. İnsan vücudunda kalbin içinde başlayan ve biten bir tam devre olduğunu göstermiştir.

Stephen Hawking
Stephen Hawking

Stephen Hawking (1942 – 2018)

Evrenin sırlarını çözmemize yardımcı olan moden çağın en ünlü fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazarıdır.  Sonsuz evren, büyük patlama teorisi, karadelikler ve Hawking ışınımı gibi alanlarda çalışmış ve ilklere imza atmıştır.

Joseph Henry (1797 – 1878)

Dünyanın en güçlü elektromıknatıslarını yaratmıştır. Faraday’dan bağımsız olarak elektromanyetik indüksiyon keşfetmiştir. Samuel Morse’un telgrafı icat etmesine izin veren bilimsel atılımlar yapmıştır. Elektrik endüktans birimi Henry ismi ile adlandırılır.

Heinrich Hertz (1857 – 1894)

James Clerk Maxwell’in elektromanyetizma teorisini kanıtlayan radyo dalgaları keşfetmiştir. Fotoelektrik etkiyi keşfetmiştir. Kuantum dünyasının varlığına dair bir ipucu sağlamıştır. Frekans birimi Hertz olarak adlandırılmaktadır.

David Hilbert (1862 – 1943)

23 problemiyle tanınan Hilbert matematiği yeni zirvelere çıkardı. 2D ve 3D geometrinin birleşmesine izin veren 2.000 yıl öncesinden kalma Euclid’in aksiyomlarını değiştirmiştir. Şimdilerde fiziksel olarak önemli olan Hilbert Space’i yaratmıştır.

Hipparkos (MÖ 190 – MÖ 120)

Trigonometrinin kurucusu olarak tanınmaktadır. Daha çok yıldızlara ilişkin gözlemleriyle tanınır. . Çıplak gözle görülebilen yıldızları parlaklıklarına göre sınıflandırmıştır. Ayın ve Güneş’in uzaklıklarını bulmaya yönelik çalışmalar da yapan Hipparkos, yeryüzündeki her noktanın yerini enlem-boylam dereceleriyle belirtme yöntemini ilk uygulayan kişi olmuştur.

Grace Hopper (1906 – 1992)

Elektronik bilgisayarların öncüsüdür. İlk derleyiciyi icat etmiş ve yirminci yüzyılın en yaygın kullanılan bilgisayar dili olan COBOL’un baş mimarıdır.

James Hutton (1726 – 1797)

Modern jeolojinin kurucusudur. Gezegenimizin daha önce inanılandan çok daha yaşlı olduğu ve dünyamızın erozyon ve birikim gibi doğal süreçlerle şekillendiğini söyleyemiştir.

Ömer Hayyam (1048 – 1131)

Bir şair, filozof ve bilim adamı olan Hayyam, bir yılın uzunluğunu o zamana kadarki en doğru değere göre hesaplamıştır ve konik bölümlerin kesişme noktalarının kübik denklemlerin geometrik çözümlerini sağlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermiştir.

Johannes Kepler (1571 – 1630)

Güneş sisteminin gezegenlerinin eliptik yörüngeler takip ettiğini keşfetmiştir. Yeryüzündeki gelgitlerin çoğunlukla aydan kaynaklandığını göstermiştir. Logaritmaların çalışma biçimini kanıtlamıştır. Işık yoğunluğunun ters kare yasasını keşfetmiştir. Gezegensel hareket yasaları Newton’u yerçekimi yasasını keşfetmesine zemin hazırlamıştır.

Antoine Lavoisier (1743 – 1794)

Modern kimya kurucusudur. Oksijenin yanma ve solunumdaki rolünü keşfetmiştir. Suyun, bir hidrojen ve oksijen bileşiği olduğunu keşfetmiştir. Pırlanta ve odun kömürünün karbon olarak adlandıran aynı elementin farklı formları olduğunu kanıtlamıştır.

Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723)

Mikrobiyolojinin babasıdır. Tek hücreli hayvanları ve bitkileri, bakterileri ve spermleri keşfetmek için kendi yaptığı mikroskobu kullanmıştır.

Inge Lehmann (1888 – 1993)

Deprem dalgaları analizi ile gezegenimizin sıvı çekirdeğinde, dünyanın tam merkezinde, çapı 1.000 km’den büyük bir katı çekirdek olduğunu keşfetmiştir.

James Clerk Maxwell (1831 – 1879)

Doğa anlayışımızı değiştirmiştir. Ünlü denklemleri elektrik ve manyetizma güçlerini birleştirmiş ve ışığın elektromanyetik bir dalga olduğunu göstermiştir. Kinetik teorisi, sıcaklığın tamamen parçacıkların hareketine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Maxwell ayrıca gazların kinetik teorisini istatistiksel olarak açıklayan Maxwell-Boltzmann Dağılımı’ nın geliştiricilerinden biridir.

Lise Meitner (1878 – 1968)

Nükleer fisyonun muazzam miktarda enerji üretebileceğini keşfetmiştir. Radyoaktif geri tepme fenomenini keşfetmiştir.

Gregor Mendel (1822 – 1884)

Genetik bilimi kurmuştur. Kalıtım kurallarının çoğunu tanımlamıştır. Resesif ve baskın özellikleri tanımlamış ve bu özelliklerin ebeveynlerden yavrulara matematiksel olarak tahmin edilebilir bir şekilde geçirildiğini söylemiştir.

Dmitri Mendeleev (1834 – 1907)

Periyodik tabloyu sıralamak için Periyodik Kanun’u bulmuş, bunun sayesinde o zamana kadar bulunmuş olan bazı elementlerin özelliklerini düzeltmiş, henüz bulunmamış 8 elementin özelliklerini de tahmin etmiştir.

Isaac Newton (1643 – 1727)

1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur. Newton bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir.

Emmy Noether (1882 – 1935)

Soyut cebir ve kuramsal fiziğe çığır açıcı katkılarıyla bilinen bir matematikçidir. Pavel Alexandrov, Albert Einstein, Jean Dieudonné, Hermann Weyl, Norbert Wiener ve daha birçok kişi tarafından halka, alan, ve cebir teorilerinde devrim yaratan, tarihin en önemli matematikçilerinden biri olarak nitelendirilmiştir. Noether teoremi, simetri ile korunum yasaları arasındaki temel bağı açıklar.

Hans Christian Orsted (1777 – 1851)

Immanuel Kant’ın düşüncelerinden etkilenmiştir. Elektromanyetizma olarak bilinen kavramı, elektrik ile manyetizma arasındaki ilişkiyi bulmasıyla ün kazanmıştır.

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Kuduz aşısını bulan mikrobiyolog ve kimyagerdir. Ayrıca mayalanma olayında ve bulaşıcı hastalıklarda mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtlamıştır. Kendiliğinden türeme teorisini çürütmüştür.  Bu sayede şarap, bira, süt, meyve suyu gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan “pastörizasyon” adlı konserve yönteminin gelişmesini sağlamıştır.

Max Planck
Max Planck

Max Planck (1858 – 1947)

Planck, “Kuantum Kuramı”nı geliştirmiş ve Termodinamik yasaları üzerine çalışmıştır. Kendi adıyla bilinen “Planck sabiti”ni ve “Planck ışınım yasası”nı bulmuştur. Ortaya attığı kuantum kuramı, o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.

Pisagor (MÖ 570 – MÖ 495)

Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. “Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihâî gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923)

Röntgen ışınlarını (X-ışınlarının) bulması ile tanınır. Olayın fiziksel açıklaması 1912 yılına kadar net olarak yapılamasa da, buluş fizik ve tıp alanında büyük heyecan ile karşılandı. Çoğu bilim adamı bu buluşu modern fiziğin başlangıcı saydı.

Ernest Rutherford (1871 – 1937)

Nükleer kimya ve nükleer fiziğin babasıdır. Atom çekirdeği, proton, alfa parçacığı ve beta parçacığı; nükleer yarı ömürleri kavramını keşfetmiştir. Bir elemanın diğerine ilk laboratuvar dönüşümünü sağlamıştır.

Theodor Schwann (1810 – 1882)

Hücrenin tüm canlıların temel birimi olduğunu kanıtlamıştır. Hücrelerin sınıflandırılması modern histolojinin temelini oluşturur. Pepsin enzimini keşfetmiş, ve mikroorganizmaların alkol fermantasyonunda oynadığı rolü tanımlamıştır.

Joseph John Thomson (1856 – 1940)

Elektronun keşfetmiştir. Analitik kimyadaki en güçlü araçlardan birini olan kütle spektrometresinin mucididir. Kararlı elemanların izotopları için ilk kanıtı elde etmiştir.

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856 – 1943)

Günümüzde alternatif akım (AC) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Çağın en büyük elektrik mühendisidir. Günümüzde elektriği verimli bir şekilde kullanabiliyorsak şüphesiz bu Tesla sayesindedir. Alternatörler, transformatörler, uzaktan radyo kontrolü, telsiz, radar, kozmik ses dalgaları gibi sayısız buluşun altında imzası vardır.

Alessandro Volta (1745 – 1827)

Elektrik biliminin öncülerinden olan Volta elektrik pilinin mucididir. İlk elektromotor serisini yazmıştır. İçten yanmalı motorun temeli olan bir metan-hava karışımının elektrikli bir kıvılcım kullanılarak patlatılabileceği keşfetmiştir. Gerilimin ölçü birimi olan Volt’a ismini vermiştir.

James Watt (1736 – 1819)

Modern buhar makinesinin geliştiricisi olan mucit ve mühendistir. Endüstriyel devrimin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Watt, teleskop ile mesafe ölçümü, mektup kopyalama cihazı, yağ lâmbasında iyileştirmeler, buhar merdanesi ve heykel kopyalama da cihazı geliştirmiştir.

Kaynaklar:

Kaynak-1

Kaynak-2

Kaynak-3

Kaynak-4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − eight =