Teknoloji nedir?

Teknoloji Nedir?

Teknoloji, mal veya hizmet üretiminde veya bilimsel araştırma gibi amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan tekniklerin, becerilerin, yöntemlerin ve işlemlerin toplamıdır. Yunancadaki “techne” ve “logia” kelimelerinden türemiştir. Techne “zanaat bilimi”, logia ise “sanat, beceri, el kurnazlığı” anlamına gelmektedir.

“Teknoloji” terimi çok geniştir ve herkes tarafından farklı biçimlerde algılanabilir. Gündelik hayatımızda çeşitli görevleri yerine getirmek ve yeteneklerimizi genişletmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyi “günlük hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılan ürünler ve işlemler” olarak da tanımlayabiliriz.

Teknoloji aynı zamanda çeşitli problemleri çözmek için kullanılan bir bilim uygulamasıdır. Teknoloji ve bilim belirli görevleri yerine getirmek veya sorunları çözmek için el ele çalışan; ama birbirinden farklı konulardır.

Teknolojik araçlarla günlük hayatımızda hemen hemen her yerde karşılaşıyoruz. Teknolojiyi iş yaşamında, iletişim amacıyla, bir yerlere ulaşmada, bilgileri öğrenmede, üretimde, veri güvenliğinde ve daha pek çok alanda kullanıyoruz. Teknolojinin uygulanması da tipik olarak insanlığın faydasına olan ürünlerle sonuçlanıyor. Teknoloji iyi uygulanırsa insanlara fayda sağlar; ancak kötü amaçlı kullanılırsa bunun tam tersi geçerlidir.

Teknoloji dinamiktir ve sürekli gelişmeye devam eder. Çünkü insanların ihtiyaç ve talepleri de günden güne değişmeye devam etmektedir. Artık sanayi çağından bilgi çağına geçtik. Sanayi çağında, büyük sermayelere sahip şirketler rekabet avantajı elde etmek için pahalı teknolojik araçları kullanma potansiyeline sahipti. Küçük işletmelerin daha az potansiyeli vardı; çünkü pahalı üretim veya işleme teknolojisi araçlarına sahip olamıyorlardı. Teknolojideki gelişmeler bilgiye bağlı yeni bir ekonomik ortam yarattı ve bu dönemi de “Bilgi Çağı” olarak adlandırıyoruz. Bilgi çağı büyük küçük fark etmeksizin tüm işletmelere fırsat eşitliği sağlıyor ve küçük işletmelerin de oldukça rekabetçi pazarlarda yer almasına yardımcı oluyor.

Teknoloji çeşitleri

Teknolojiyi çok farklı şekillerde çeşitlendirebiliriz. Bunlardan bazıları şunlardır:

İletişim teknolojisi

İletişim teknolojisi verileri bir yerden başka bir yere veya bir kişiden diğer kişilere iletmek için teknik araçlar kullanan bir sistemdir. İletişim herkes için günlük bir esastır ve fikirleri iletmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve duyguları ifade etmek için kullanılır. İnsanlar, arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak için telefonlar, bilgisayarlar, e-postalar, faks veya mesajlaşma araçları gibi iletişim teknolojisi araçlarını kullanırlar. İşletmeler, bilgi akışını kolaylaştırmak, doğru karar verebilmek, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, tüketicilere yeni ürünler veya hizmetler sunmak için iletişim teknolojisi araçlarını kullanırlar.

İnşaat teknolojisi

İnşaat teknolojisi, temel ve gelişmiş yapılar inşa etmek için teknolojik ekipmanların kullanılmasını içerir. Binalar, köprüler, ağır mühendislik yapıları inşa edebilmek için çeşitli teknolojik ürünler kullanılır. Araziyi hazırlamak için ağır traktörler, vinçler, deliciler gibi inşaat teknolojisi araçları kullanılırken, 2 boyut ve 3 boyut formatındaki yapıların dijital tasarımlarını oluşturmak için bilgisayar destekli yazılımlar kullanılır. Bu araçlar inşaatçıların bir projeyi zamanında, bütçe dahilinde ve verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

Yardımcı teknoloji

Yardımcı teknoloji, engelli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi zor veya imkânsız olan belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır. Yardımcı teknoloji okullarda otizmli öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmak ve engelli bedenleri olan kişilerin hareket etmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Bilgisayar gibi teknolojik araçlar yardımıyla engelli bireyler günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir ve hayatlarını kolaylaştırabilir. Teknolojideki ilerlemeler ile beraber imkânsız olarak düşünülebilecek görevler rahatlıkla yapılabilir hale gelmiştir.

Tıbbi teknoloji

Tıbbi teknoloji insan sağlığını iyileştirmek ve hastalıkların tespiti için kullanılır. Gelişmiş ülkeler, sağlık teknolojilerinde tıbbi teknolojinin kullanılmasından yararlanmıştır ve bu, gelişmiş ülkelerdeki insanların gelişmekte olan ülkelerdeki insanlardan daha uzun süre hayatta kalmalarının nedenini açıklamaktadır. Medikal teknoloji, enfeksiyonları teşhis etmek, hastalıkları tedavi etmek ve insanları etkileyen hastalıkları araştırmak için kullanılır.

Tıbbi teknoloji

Bilgi teknolojisi

Bilgi teknolojisi, bilgileri depolamak, aktarmak ve işlemek için kullanılan bir dizi donanım ve yazılım aracını içerir. Bilgi teknolojisi araçları, doğru kişilere doğru bilgiyi doğru zamanda sağlamada yardımcı olur. Bir kuruluştaki bilgi teknolojisi çalışanları, bilgilerin aktarılması müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi çeşitli görevleri tamamlamak için bilgi teknolojisi araçlarını kullanırlar. Bankalar gibi büyük finansal kuruluşlar, tüm işlerini yürütmek ve müşterilerine hizmet etmek için de bilgi teknolojisi araçlarını kullanırlar.

Eğlence teknolojisi

Eğlence teknolojisi teknolojiyi bir eğlence deneyimi yaratmak için kullanmayı amaçlar. Teknoloji, video oyunları tasarlamak, müzik sistemleri geliştirmek ve daha pek çok şey için kullanılır. Eğlence teknolojisi; video, ses, animasyonlar, bilgisayar simülasyonları gibi araçları içerir.

İş teknolojisi

İş teknolojisi, bir işletmeyi yürütmek ve çeşitli işletme işlemlerini geliştirmek için kullanılan teknolojidir. Normalde bir yazılım ve donanım kombinasyonundan oluşur. Birçok işletme büyümesini ölçeklendirmek için teknolojiyi kullanır. Küçük işletmeler teknolojiyi, köklü firmalarla rekabet etmenin yeni yollarını oluşturmak için kullanıyorlar ve bu da daha rekabetçi pazarlarda yer alabilmelerine yardımcı oluyor.

Eğitim teknolojisi

Eğitim teknolojisi, çeşitli teknolojik süreçler ve kaynaklar yaratarak öğrencilerin performansını geliştirmeyi amaçlar. Araştırma, tasarım ve değerlendirme yollarıyla sorunlara nasıl çözüm üretebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Eğitim teknolojisi öğrencileri motive eder ve bireysel öğrenmeyi teşvik eder. Eğitim materyallerine kolay erişim sağlar. Öğrencileri eğlendirerek yeni konuları ve yeni dilleri öğrenmelerine yardımcı olur.

Şimdi de teknolojinin faydaları ve zararlarına maddeler halinde göz atalım.

Teknolojinin faydaları

Teknolojinin yararları maddeler halinde şöyle listelenebilir:

 • Teknolojinin hasta insanların tedavisine yardımcı olabilir. Sonuç olarak birçok canı kurtarabilir ve birçok zararlı virüs ve bakteriyle savaşabilir.

 • Bilgisayarın ve internetin icadıyla beraber iletişim gücü olağanüstü artmıştır. Tüm dünya birbirine kolayca erişebilir hale gelmiştir. Bugün dünyanın öbür ucundaki bir kişiye bile kolaylıkla mesaj gönderip iletişim kurabiliyoruz.

 • Teknoloji geliştikçe araştırma ve geliştirme faaliyetleri hız kazanmıştır. Bir araştırma bir diğerini tetikliyor ve ortaya tüm insanlığın faydasına olan ürünler ortaya çıkabiliyor.

 • Teknoloji zamandan ve paradan tasarruf edilebilmesini sağlar. Global dünyada çok uzak mesafelere satış yapıp, çok uzun mesafelerden mal satın alınabiliyor. Hem de az maliyetle ve çok kısa süre içerisinde.

 • İşletmeler için üretim ve verimlilik artışı sağlar. Modern sanayi dünyasında, makineler tarım ve sanayi işlerinin çoğunu gerçekleştirmekte ve bunun sonucunda işçiler bir asır öncesine göre çok daha fazla mal üretmekte ve daha az çalışmaktadır.

 • İnternet teknolojisi hayatımız girdiğinden bu yana bilgiye her an ve her yerden erişmek oldukça kolaylaştı. Bilgisayarlar, laptoplar, tabletler, akıllı telefonlar gibi araçlar sayesinde, nerede olunursa olunsun geniş bir bilgi havuzuna erişebilmek artık mümkün. Bir trende seyahat ederken haberi kolayca okuyabilir, yatak odasındayken hisse senetleri alıp satabilir veya eve giderken akıllı evinizin sıcaklığını artırıp azaltabilirsiniz.

 • İletişim büyüme için esastır. İletişim olmadan ilerleyemeyiz. Modern teknoloji, gelişmiş iletişim teknolojisi araçlarıyla etrafımızı donattı. Bunlar arasında elektronik posta, cep telefonları, video konferans, anlık mesajlaşma uygulamaları, sosyal ağ vb. araçlar yer almaktadır. Tüm bu modern iletişim teknolojisi araçları, insanların ve işletmelerin iletişimini kolaylaştırmıştır.

 • Modern ulaşım teknolojisi, uzun mesafelerde seyahat etmeyi kolaylaştırır. Geçmişte, uzun mesafelere seyahat etmek yavaş ve pahalıydı. Günümüzde elektrikli tren, uçak veya araba kullanarak birkaç saat içerisinde kilometrelerce yol alabiliyoruz.

 • Teknoloji sayesinde daha güvenli bir dünyada yaşayabiliyoruz. Güvenlik kameraları sayesinde şehirler, sokaklar ve evlerimiz eskisinden daha güvenli.

kod yazan yazılımcı

Teknolojinin zararları

Teknolojinin dezavantajları şu şekilde maddelenebilir:

 • Teknolojinin bir bedeli vardır. Teknolojiyi satın aldıktan ve şirkete entegre ettikten sonra, bu teknolojiyi sürdürmek için başka bir maliyet ödemeniz gerekir. Aylık bakım gibi masraflar ekstra maliyetler getirebilmektedir.

 • Teknoloji güvenli olmayabilir. Bilgisayar korsanları uzak veri tabanınıza kolayca erişebilir ve verilerinizi kendi ihtiyaçları için kullanabilir.

 • Teknolojiye aşırı bağımlılık yüz yüze iletişimi öldürür. Parmak uçlarımızdaki herkese erişebilmenin avantajı, artık birbirimizle şahsen tanışmamıza engel oluyor.

 • Teknoloji insan zihnini tembelleştirebilir. İnsanlar artık zihinsel hesaplama yapmıyorlar ve hafızalarını daha az kullanıyorlar.

 • Teknolojinin gelişimi ile her şey makineler tarafından yapılır oldu. Bu durum da kitleler halinde büyük işsizliklere neden olabilir.

 • Teknolojinin kullanımı kesinlikle kurallara ve yeni yasalara ihtiyaç duyar. Örneğin internet kullanımı bireysel bir özgürlüktür. Ancak, atom bombasının icadı bireysel bir özgürlük olamaz. Bu tip teknolojiler ortaya çıktığında yeni düzenlemelerin uygulanması zorunlu olmalıdır.

 • İnternete daha fazla insanın erişmesiyle beraber internette yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemek çok zor olabilir. Yanlış bilgiler ciddiye alınabilir ve insanların bakış açılarının değişmesine neden olabilir.

 • Teknoloji insan nüfusunda ciddi bir artışa sebep olmakta ve doğal kaynakların tüketimi hızla artmaktadır.

Endüstri 4.0

Önümüzdeki yıllarda gelişecek teknoloji alanları

Aşağıdaki teknoloji alanlarının önümüzdeki yıllarda hızlıca gelişeceği tahmin edilmektedir:

 • Endüstri 4.0
 • Nesnelerin interneti
 • Büyük Veri
 • Sanal gerçeklik
 • Artırılmış gerçeklik
 • 3 boyutlu yazıcılar
 • Blockchain teknolojisi
 • Akıllı şehirler
 • Elektrikli araçlar
 • Makine öğrenmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − fourteen =