Oort Bulutu Nedir? Yapısı nasıldır?

Oort bulutu, Güneş’in etrafında dönen kuyruklu yıldız kümesi olarak tanımlanır. Güneş’ten yaklaşık 2.000 AB öteden başlayıp, 100.000 AB uzaklığa kadar uzanan Güneş Sistemini saran küresel bir yapıdır. Uzaklığını daha iyi anlatmak için şu örnek verilebilir. Plüton’un Güneş’ten ortalama uzaklığı 39 AB’dir.Yani buradan da anlaşılabileceği gibi Oort Bulutu’nun başlangıcı Güneş’ten çok uzaktadır.

Devam