AY: Dünya’nın tek uydusu

Gece gökyüzüne baktığınızda göreceğiniz en net gökcismi Dünya’mızın tek uydusu olan Ay’dır. Ay insanlık tarihinde görünmediği, bilinmediği hiçbir zaman yoktur. Ay aynı zamanda insanlığın üzerine inerek yürüdüğü tek gökcismidir. Yazımızda Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’ı inceleyeceğiz. Hakkında ilginç bilgiler paylaşacağız.

Devam